Speerpunten 2018 -2022

Logo2

 

 

 

1. Eenzaamheid en stille armoede aanpakken
Actief ondersteunen dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Want mensen verblijven graag in hun vertrouwde omgeving. Het tegengaan van (verborgen) armoede, eenzaamheid en somberheid is een van onze belangrijkste prioriteiten.

2. Meer huurwoningen bouwen
Er is nu een wachttijd van 7 tot 12 jaar. Die wachttijd moet in de komende vier jaar drastisch verminderd worden.

3. De wijkagent moet zichtbaar terug in de wijk
De eerste taak van de overheid is het beschermen van burgers. Op gevaarlijke plekken moet cameratoezicht zijn. Maar ook meer blauw op straat.

5. Laaggeletterdheid en internet
De gemeente moet rekening houden met mensen die niet op nauwelijks gebruik kunnen maken van het internet. Schriftelijke aanlevering van gegevens moet altijd mogelijk blijven.

4. Gratis ophalen grof vuil
Voorheen werd het grof vuil gratis door de gemeente opgehaald. Door heet grof vuil gratis op te halen wordt het zwerfafval bij verzamelcontainers voorkomen.

6. Ombudsman
Wij willen een ombudsman. Een onafhankelijk persoon als centraal punt voor klachtenafhandelingen.

7. Referendum
Het referendum moet blijven, burgers moeten mee kunnen beslissen.

Heeft u nog goede ideeën? Wij staan er voor open. Laat het ons weten!                                                                                  Bel of WhatsApp 06 53 38 49 83

Download hier ons Partij Programma 2018-2022:

Arnhemse Ouderen Partij Partij programma 2018-2022