Veiligheid

Logo2

 

 

 

Veiligheid is nog steeds niet optimaal gewaarborgd. Er moet meer aandacht en inspanningen worden verricht om de samenleving veiliger te maken. Dat geldt vooral voor de zwakkeren in onze samenleving en met name ouderen.

Er moet een helder veiligheidsbeleid zijn met regelmatige rapportages en cijfers over criminaliteit en welke maatregelen worden getroffen. De Arnhemse Ouderen Partij zal er op aandringen om door te gaan met een harde aanpak van de criminaliteit.

veiligheid